top of page
Մենք արձագանքում ենք Հայաստանում COVID-19-ի հետևանքներին. Կառավարության կարգադրած փակման պատճառով շատ ընտանիքներ այլևս չեն կարողանում աշխատել եկամուտ ստանալու համար: Նրանք չեն կարողանում ապահովել տարրական կարիքները, այդ թվում՝ վարձը կամ սնունդը։  Օգնեք մեզ յուրաքանչյուր ընտանիքի բաժանել 1 ամսվա սնունդ։ 
PayPal ButtonPayPal Button

Ահա բաշխումները ըստ ամսաթվի.

26.03.2020թ
bottom of page